Tuesday, September 27, 2011

"Bồ" đại ca Long Ruồi đưa trai lạ đi xem "Đổi Vai"


Đó chính là Hà Okio - anh chàng hát OST cho bộ phim "Long Ruồi" luôn í!

Xem tin đầy đủ

No comments:

Post a Comment