Monday, September 26, 2011

Angelina Jolie đưa các con tới nhà Gwen Stefani


(Lang sao) - Mới đây, Angelina Jolie đã quyết định đưa các con đến nhà người bạn thân Gwen Stefani.

Xem tin đầy đủ

No comments:

Post a Comment