Sunday, September 25, 2011

Bà già một chân, con khỉ và tay thợ rừng


Tít bài này nhằm “ăn theo” Hot boy nổi loạn và câu chuyện về thằng cười, cô gái điếm và con vịt của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng nhân dịp bộ phim được mời tham dự Liên hoan phim quốc tế Toronto.

Xem tin đầy đủ

No comments:

Post a Comment