Sunday, September 25, 2011

Bò trên sa mạc 4 ngày với chiếc chân gãy


Sau khi thực hiện cuộc thám hiểm lấy cảm hứng từ bộ phim "127 Giờ", một người đàn ông ở Bắc Carolina, Mỹ đã bị gãy chân và phải bò suốt 4 ngày trên sa mạc.

Xem tin đầy đủ

No comments:

Post a Comment