Monday, September 19, 2011

Brad Pitt từng phải giả vờ hạnh phúc với Aniston


(CATP) Đạo diễn Nguyễn Năng Hiền, người từng thực hiện nhiều bộ phim tài liệu lịch sử như: Việt Nam - cuộc kháng chiến 10.000 ngày, Bác Sáu Dân với Đồng Nai..., sẽ tiếp tục một dự án phim tài liệu mới, khá đồ sộ. Dự án dự kiến mang tên Chiến tranh Việt Nam - góc nhìn từ phía bên kia dài 25 tập khai thác tài liệu, hình ảnh quý và hiếm về các nhân vật, sự kiện, kể cả nhiều tư liệu lần đầu tiên công bố do Trung tâm Lưu trữ Quốc gia II cung cấp.

Xem tin đầy đủ

No comments:

Post a Comment