Wednesday, September 28, 2011

Cây đại thụ mỹ thuật sân khấu không còn nữa


Nói đến NSND Lương Đống, là nói đến một thời kỳ vàng son của sân khấu cải lương và kịch với hàng trăm vở do ông thiết kế, trang trí. Ông là tấm gương của sự lao động chuẩn mực và nghiêm túc.

Xem tin đầy đủ

No comments:

Post a Comment