Monday, September 26, 2011

Chấn hưng điện ảnh - bắt đầu từ đâu?


Công cuộc chấn hưng điện ảnh sau vụ thất thoát hàng chục tỉ đồng của Cục Điện ảnh VN và thực trạng đáng buồn của các hãng phim nhà nước, tiêu biểu như Hãng phim truyện VN lại được đặt ra, dù rằng nó đã được khởi động từ lâu, nhưng rồi cứ giẫm chân tại chỗ.

Xem tin đầy đủ

No comments:

Post a Comment