Tuesday, September 27, 2011

Chiếu phim ngắn trực tuyến từ ngày 30-9


(HNM) - "Tiệc phim ngắn trực tuyến" (YxineFF) 2011 sẽ chính thức bắt đầu tại địa chỉ: www.yxineff.com từ ngày 30-9.

Xem tin đầy đủ

No comments:

Post a Comment