Saturday, September 24, 2011

Choáng với vai diễn quỷ quyệt của Ngọc Diệp


(VnMedia) - Rũ bỏ lớp áo tiểu thư đài các, Ngọc Diệp sẽ vào vai ả giang hồ Lệ Lý mồm mép chanh chua, quen thói ăn cắp vặt trong bộ phim “Thiên sứ lông bông”.

Xem tin đầy đủ

No comments:

Post a Comment