Tuesday, September 20, 2011

Chọn “Khát vọng Thăng Long” tham gia Oscar 2012


Quách Ngọc Ngoan và Nguyễn Đình Toàn trong phim "Khát vọng Thăng Long".

Xem tin đầy đủ

No comments:

Post a Comment