Sunday, September 25, 2011

“Chúng ta không có tài” hay lại, là cơ chế


Chuyến đi tham quan thực tế Làng văn hóa-du lịch các dân tộc VN và cuộc hội thảo thực trạng điện ảnh VN diễn ra ngày 25.9 tại Đồng Mô, Sơn Tây (Hà Nội). Trên 50 đại biểu, trong đó nhiều nghệ sĩ điện ảnh gạo cội cũng có mặt như các NSND Bùi Đình Hạc, Nguyễn Khắc Lợi, Lương Đức, Như Quỳnh, nhà biên kịch Lê Phương, các NSƯT Đỗ Minh Tuấn, Nguyễn Đức Việt, Vũ Lệ Mỹ...

Xem tin đầy đủ

No comments:

Post a Comment