Sunday, September 25, 2011

Chuyện tình buồn của huyền thoại điện ảnh Cary Grant


Dyan Cannon đã từng say ngây ngất trong tình yêu ngọt ngào với huyền thoại điện ảnh Cary Grant. Cô đã kể lại chi tiết cuộc tình 5 năm đáng nhớ.

Xem tin đầy đủ

No comments:

Post a Comment