Tuesday, September 20, 2011

Cục Điện ảnh có lãnh đạo mới


Ngày 20-9, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết đã chính thức chấp nhận đơn xin từ chức của ông Lại Văn Sinh, Cục trưởng Cục Điện ảnh và ông Lê Ngọc Minh, Phó Cục trưởng Cục Điện ảnh.

Xem tin đầy đủ

No comments:

Post a Comment