Monday, September 26, 2011

Cùng Mr.T huấn luyện cún cưng nhặt đồ


Những giây phút luyện tập cho cún cưng nhặt đồ không chỉ là bài học mà còn là thời gian giải trí tuyệt vời đấy bạn ạ!

Xem tin đầy đủ

No comments:

Post a Comment