Monday, September 19, 2011

Diễn kịch Việt trên đất Mỹ


Không chỉ có ca sĩ bay “sô”, các diễn viên kịch đang có cơ hội ra nước ngoài diễn kịch khi thị trường kịch tại cộng đồng người Việt ở các nước bắt đầu mở ra

Xem tin đầy đủ

No comments:

Post a Comment