Sunday, September 25, 2011

Diễn viên Mạc Anh Thư: Nghỉ ngơi kiểu “con gái”


(Lang sao) - Không biết đi xe máy, chỉ thích ăn cơm nhà, shopping là cách để nghỉ ngơi khi căng thẳng… là lối sống giản dị của diễn viên Mạc Anh Thư.

Xem tin đầy đủ

No comments:

Post a Comment