Sunday, September 18, 2011

Gặp lại Huỳnh Dịch của một thời 'lên nhầm kiệu hoa'


Huỳnh Dịch - cô dâu của "Lên nhầm kiệu hoa được chồng như ý", người đẹp đang được chú ý hiện nay đã hùng hồn tuyên bố từ đây về sau sẽ không nhận đóng phim truyền hình nữa.

Xem tin đầy đủ

No comments:

Post a Comment