Tuesday, September 27, 2011

Họa Bích bị tố "đạo ý tưởng" poster phim Mỹ


(2Sao) - Tuy nhiên, đơn vị chế tác bộ phim lên tiếng phủ nhận và cho biết poster đó chỉ là một phác thảo chứ không phải poster chính thức.

Xem tin đầy đủ

No comments:

Post a Comment