Friday, September 23, 2011

Hút thuốc trên màn ảnh: nhà làm phim vô trách nhiệm


TT - Trung tâm Nghiên cứu kiểm soát thuốc lá của Anh vừa yêu cầu nhà chức trách xem xét lại toàn bộ quy định về phim ảnh, nhằm bảo vệ thanh thiếu niên trước những hình ảnh gây hại trên màn ảnh.

Xem tin đầy đủ

No comments:

Post a Comment