Saturday, September 24, 2011

Điện ảnh Việt cuối tháng 9: thảm họa và tài năng cùng xuất hiện


Không hẹn mà gặp, điện ảnh Việt những ngày cuối tháng 9 bất ngờ đón nhận 2 sản phẩm nhận được sự phản hồi khác nhau hoàn toàn từ khán giả.

Xem tin đầy đủ

No comments:

Post a Comment