Monday, September 26, 2011

Jang Dong Gun "kẹt" giữa 2 kiều nữ


(Phim) - Jang Dong Gun,Chương Tử Di và Trương Bá Chi bị cuốn vào cuộc tình tay 3 mạo hiểm.

Xem tin đầy đủ

No comments:

Post a Comment