Monday, September 26, 2011

Khi người trẻ làm phim


(Đất Việt) Ấp ủ y tưởng làm phim độc đáo, táo bạo nhưng thiếu công ty đỡ đầu, nhiều bạn trẻ chấp nhận tự xoay xở dẫn đến... “vỡ vạc”.

Xem tin đầy đủ

No comments:

Post a Comment