Sunday, September 25, 2011

Kim Tae Hee - Vẻ đẹp 8 năm không hề thay đổi


Ngoài ra còn có hình ảnh anh lính Huyn Bin tham gia cuộc thi chạy của Hải quân Hàn Quốc đúng vào ngày sinh nhật 25/9.

Xem tin đầy đủ

No comments:

Post a Comment