Wednesday, September 28, 2011

Long Ruồi đạt doanh thu 2 triệu USD sau 4 tuần công chiếu


PNO - Nhà phát hành phim Galaxy vừa công bố: doanh thu của bộ phim Long Ruồi đạt 2 triệu USD sau 4 tuần công chiếu.

Xem tin đầy đủ

No comments:

Post a Comment