Monday, September 26, 2011

Love Bus: Bài học cho một tình yêu.


(Lang sao) - Những tính cách trong một con người nhân vật Diễn Giả luôn làm cho người đối diện có cảm giác anh thật sự là một con người sống đầy lý trí.

Xem tin đầy đủ

No comments:

Post a Comment