Tuesday, September 20, 2011

Lưu Hiểu Khánh nổi bật trong "Dương Môn Nữ Tướng"


Trong loạt poster nhân vật mới ra mắt, Lưu Hiểu Khánh độc chiếm riêng một poster khá nổi bật.

Xem tin đầy đủ

No comments:

Post a Comment