Tuesday, September 27, 2011

Madonna và phục trang của ông bà Công Tước xứ Windsor


Madonna đã đóng góp vào nền công nghiệp thời trang thế giới thông qua việc chú trọng trang phục của vợ chồng Công tước xứ Windsor trong phim W.E

Xem tin đầy đủ

No comments:

Post a Comment