Monday, September 26, 2011

Mỹ nhân Trung Hoa bí mật “đi tìm trâu”


Trong thâm cung tình yêu của làng giải trí Trung Hoa, một số kiều nữ "tìm trâu" được đáp lại, số khác ngậm ngùi vì bị từ chối khéo.

Xem tin đầy đủ

No comments:

Post a Comment