Monday, September 19, 2011

Natalie Portman tiếp tục "khoe" con yêu


(Phim) - Natalie Portman và vị hôn phu Benjamin Millepied đang tận hưởng khoảng thời gian hạnh phúc khi lần đầu được làm cha mẹ.

Xem tin đầy đủ

No comments:

Post a Comment