Saturday, September 24, 2011

Nên duyên từ 3 buổi hẹn hò


Chủ đích là giới thiệu anh với em mà sao con bạn em vô duyên đến thế, khi nó chọn đúng ngày đi đám tang cô của đứa bạn cấp 3 mà gặp anh cơ chứ.

Xem tin đầy đủ

No comments:

Post a Comment