Sunday, September 25, 2011

Ngắm Minh Hương trong màu áo chiến sỹ


Cô diễn viên chính ở serie phim Nhật ký vàng anh (phần 1) Minh Hương đã có được trải nghiệm rất hữu ích trong màu áo chiến sỹ ở Đoàn Pháo binh 454, với vai trò của một khẩu đội trưởng.

Xem tin đầy đủ

No comments:

Post a Comment