Wednesday, September 21, 2011

Ngọc Diệp: 'Gái giang hồ'... mê trai


(Phim) - Trong phim Thiên sứ lông bông, Ngọc Diệp rũ bỏ lớp áo tiểu thư đài các để vào vai ả giang hồ Lệ Lý mồm mép chanh chua, quen thói ăn cắp vặt và rất mê trai.

Xem tin đầy đủ

No comments:

Post a Comment