Monday, September 26, 2011

Ngọc Hùng: Gã khờ “lì lợm” và cô đơn


(Phim) - Một năm đóng một phim, có thể xem Ngọc Hùng là một trong những diễn viên đóng phim ít kỷ lục nhưng vai nào của anh cũng xương xẩu và nặng ký.

Xem tin đầy đủ

No comments:

Post a Comment