Monday, September 19, 2011

Những chuyện tình 'già nhân ngãi' của sao Việt


'Không làm đám cưới không phải vì không thể cưới'. Có nhiều lý do để các cặp sao Việt góp gạo thổi cơm chung mà không cần ràng buộc bằng mảnh giấy hôn thú, bất kể giữa họ đã có sợi dây quấn chặt là máu mủ tình yêu.

Xem tin đầy đủ

No comments:

Post a Comment