Tuesday, September 27, 2011

Những 'đôi đũa lệch' ở Hollywood


Không lệch pha về tiền bạc hay danh vọng, mà chính chiều cao đã biến Kristen Stewart - Robert Pattinson hay Reese Witherspoon - Jim Toth thành đôi đũa lệch rất ấn tượng.

Xem tin đầy đủ

No comments:

Post a Comment