Monday, September 19, 2011

NSƯT Thành Lộc suýt tử nạn trên sân khấu


ANTĐ - Thành Lộc tự nhận số anh may, gặp chuyện rủi nhiều nhưng lần nào cũng tai qua nạn khỏi. Ngày bé, anh đau ốm suốt ngày, có lần bị lên sởi rất nặng và sốt cao, sau này nghe kể lại thì lúc đó anh gần như đã tắt thở trên tay mẹ.

Xem tin đầy đủ

No comments:

Post a Comment