Sunday, September 25, 2011

"Yêu nữ" đối đầu với "tiên nữ"


"Họa Bích" và "Truyền Thuyết Bạch Xà" không hẹn mà công chiếu trong cùng một ngày.

Xem tin đầy đủ

No comments:

Post a Comment