Sunday, September 25, 2011

Đón đọc Tiền Phong nhật báo số 269


TPO - Liên quan đến lợi ích nhóm trong câu chuyện xăng dầu, chuyên mục trò chuyện đầu tuần mang đến bạn đọc ý kiến của ba chuyên gia: Nguyên Bộ trưởng Kế hoạch & Đầu tư Trần Xuân Giá; Tiến sĩ Trần Du Lịch, Tiến sĩ Vương Ngọc Tuấn. Đây cũng là bài trung tâm của số báo.

Xem tin đầy đủ

No comments:

Post a Comment