Sunday, September 25, 2011

Phạm Băng Băng: Trái tim mềm, tham vọng cứng


(Phim) - 'Nàng Kim Tỏa' tự nhận mình yếu mềm trong tình cảm nhưng luôn mạnh mẽ trong công việc.

Xem tin đầy đủ

No comments:

Post a Comment