Tuesday, September 27, 2011

Phim chiến tranh Việt chưa hấp dẫn


Khán giả chờ đợi sự đột phá mới ở dòng phim mà trong khoảng thời gian gần đây, thiếu vắng những tác phẩm thực sự hấp dẫn.

Xem tin đầy đủ

No comments:

Post a Comment