Monday, September 26, 2011

Phim của Vũ Ngọc Đãng đắt “sô”


(HNM) - Sau Liên hoan phim quốc tế (LHP) Toronto lần thứ 36, đoàn phim "Hot boy nổi loạn và câu chuyện về thằng Cười, cô gái điếm và con vịt" sẽ tiếp tục tham dự LHP Vancouver (từ 29-9 đến 14-10) và LHP Busan (từ 6-10 đến 14-10).

Xem tin đầy đủ

No comments:

Post a Comment