Tuesday, September 27, 2011

Phim tháng 10: Lịch sử 'đối đầu' hành động


Những bộ phim mang hơi hướm lịch sử như "Ba chàng lính ngự lâm", "1911" sẽ có cuộc cạnh tranh thú vị ở phòng vé cùng "Truy kích" hoặc "Tay đấm thép"...

Xem tin đầy đủ

No comments:

Post a Comment