Sunday, September 25, 2011

Sao Việt xấu tuần qua (72)


(2Sao) - "Đẹp là ở con mắt người khác ngắm nhìn" - Le Wallace

Xem tin đầy đủ

No comments:

Post a Comment