Wednesday, September 21, 2011

Tái hiện trận “hỏa hồng Nhựt Tảo”


Đúng 150 năm sau ngày bị đốt cháy trên dòng sông Nhựt Tảo, chiến hạm L’Espérance (Hy Vọng) đã xuất hiện trở lại ở nơi thờ tự người anh hùng “Kiếm bạt Kiên Giang khấp quỷ thần”

Xem tin đầy đủ

No comments:

Post a Comment