Wednesday, September 28, 2011

"Trương Tam Phong" tái xuất khán giả Việt


(Phim) - Lần này, Quan Lễ Kiệt của "Trương Tam Phong" sẽ hóa thân thành một kiếm thủ khôi ngô, tuấn tú.

Xem tin đầy đủ

No comments:

Post a Comment