Sunday, September 25, 2011

Thân Thúy Hà: Sẽ rất khó và cầu kỳ khi chọn "người sau"


Cuộc sống của Thân Thúy Hà vận đúng với câu “hồng nhan truân chuyên” khi mới ngoài 30 tuổi, cô chấp nhận làm mẹ đơn thân.

Xem tin đầy đủ

No comments:

Post a Comment