Sunday, September 25, 2011

Theo 'bồ trẻ' truyền hình, bỏ 'vợ già' điện ảnh


TP - Hy vọng điện ảnh VN chạm đáy là mong muốn của nhiều nghệ sĩ tại hội thảo “Điện ảnh Việt Nam thực trạng và giải pháp” ngày 25-9, bởi nếu điện ảnh có tới đáy mới mong đi lên trong thời gian tới.

Xem tin đầy đủ

No comments:

Post a Comment