Monday, September 26, 2011

Thoi thóp điện ảnh quốc doanh: Nhân lực mai một


Một nhà quay phim cay đắng nói: “Khi đồng lương chỉ bằng 2 ngày lao động của một sinh viên vừa tốt nghiệp đi quay phim truyền hình, chắc chắn người ta phải tìm cách kiếm sống nuôi gia đình”

Xem tin đầy đủ

No comments:

Post a Comment