Wednesday, September 28, 2011

"BST" tóc ngắn đáng yêu của sao


Hầu như các sao đều ít nhất một lần thử nghiệm với tóc ngắn. Hãy cùng "điểm danh" một số mái tóc ngắn đáng yêu.

Xem tin đầy đủ

No comments:

Post a Comment