Monday, September 19, 2011

Tối nay xem gì - 20/9


Đều là những câu chuyện tình nhưng 'George Of The Jungle' hay 'The Bodyguard' mang những nét rất khác nhau. Một là về mối tình giữa cô gái thành phố và chàng trai rừng xanh, một là về tình yêu kiểu Hollywood, giữa ngôi sao và vệ sĩ của mình.

Xem tin đầy đủ

No comments:

Post a Comment